Oxyfresh Pet Dental Gel เจลทำความสะอาดฟัน กำจัดคราบพลัค หินปูน กลิ่นปาก สุนัข และแมว 113g

Oxyfresh Pet Dental Gel เจลทำความสะอาดฟัน กำจัดคราบพลัค หินปูน กลิ่นปาก สุนัข และแมว 113g

4.5/5

ขจัดครำบพลัค (Plaque) และครำบหินปูน (Tartar) ที่ฝังลึกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพช่วยให้ฟันขาวสะอาด อีกทั้งยังมีส่วนผสมของ Aloe Vera Gel ช่วยบรรเทำอำกำรอักเสบบริเวณเหงือก ช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมให้สุขภำพเหงือกแข็งแรง ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อ่อนโยนและปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง

฿609.00

Brand

Oxyfresh

Brand

Oxyfresh

Brand

Oxyfresh

รายละเอียดเพิ่มเติม

Oxyfresh Pet Dental Gel เจลทำความสะอาดฟัน กำจัดคราบพลัค หินปูน กลิ่นปาก สุนัข และแมว 113g

Oxyfresh Pet Dental Gel เจลทำความสะอาดฟัน กำจัดคราบพลัค หินปูน กลิ่นปาก สุนัข และแมว ขจัดครำบพลัค (Plaque) และครำบหินปูน (Tartar) ที่ฝังลึกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพช่วยให้ฟันขาวสะอาด อีกทั้งยังมีส่วนผสมของ Aloe Vera Gel ช่วยบรรเทำอำกำรอักเสบบริเวณเหงือก ช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมให้สุขภำพเหงือกแข็งแรง ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อ่อนโยนและปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง

Oxyfresh Pet dental gel 

  • ช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมให้สุขภาพเหงือกและฟันแข็งแรง
  • ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอร์
  • อ่อนโยนและปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง
  • ขจัดคราบพลัค คราบหินปูน
  • ใช้ง่ายแค่ 3 ขั้นตอน
  • ไม่ผสมแอลกอฮอล์
  • ช่วยบรรเทาอาการเหงือกอักเสบ
  • ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง
  • Made in USA

วิธีใช้ : ป้ายเจลลงบนเหงือกหรือฟันที่มีคาบหินปูน โดยไม่ต้องล้างออก ใช้เป็นประจำทุกวัน

MNIKS ONLINE

บริษัท มนูญเพ็ทช็อป บาย ไอเคเอส จำกัด เลขประจำผู้เสียภาษี 0125561018417 86/6-7 หมู่ที่ 2 ตำบล บางขุนกอง อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าตามประเภท
LIFESTAGE

,

PET

,

สินค้าที่ดูล่าสุด